معنی کلمه تایمر اجاق گاز به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به اجاق گاز به انگلیسی in نوامبر 12, 2019

معنی کلمه تایمر اجاق گاز به انگلیسی می شود Oven’s timer

Leave a Reply