معنی کلمه اجاق گاز رومیزی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به اجاق گاز به انگلیسی in نوامبر 12, 2019

معنی کلمه اجاق گاز رومیزی به انگلیسی می شود Desktop oven

Leave a Reply